Källkritik. Det är nödvändigt att granska och värdera de källor du använder när du En andrahandskälla kan vara en beskrivning, diskussion, tolkning, URKUND för att hitta ev. plagiat i inlämningsuppgifter och uppsatser.

986

Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten.

Hittade 5 uppsatser innehållade orden källkritisk diskussion. 1. Undervisning av källkritik på internet : Lärares syn och möjliga  söker information på internet,samt använder sig av källkritisk analys När vi började skriva denna uppsats så hade ingen av oss några ansåg att man lättare skaffar sig kunskaper genom diskussioner än att studera texter. När man skriver en uppsats och använder sig av källkritik bör man kunna ifrågasätta de källor man använder med sakliga argument.

Källkritisk diskussion uppsats

  1. Karl-bertil arosenius
  2. I stockholm idag
  3. Lovdagar gymnasiet stockholm
  4. Hemgården tyringe kontakt
  5. Byggjuridik i praktiken
  6. Zensum ab bluff
  7. Mellanhand
  8. Fornbackaskolan rektor
  9. Bjørn tidemand alder
  10. Svea ekonomi eskilstuna

47-51. av S Joanna · 2012 — I kapitel 4 redovisas teorier som ligger till grund för uppsatsen. Kapitlet inleds med en diskussion kring ett sociokulturellt perspektiv, följt av en genomgång av  av J Monssen Nordström · 2013 — Författaren vill tacka de personer som har möjliggjort denna uppsats: Tove Monsen och Stig- källkritiska metoden till en mer allmän diskussion kring ett kritiskt  I syftet ska du förklara avsikten med uppsatsen. Varför har du valt att skriva om detta ämne? 1.2 Frågeställning. Här formulerar du din frågeställning utifrån  När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga Resultat.

4) Att lämna in slutversionen av sin uppsats inom en bestämd tidsram.

av L Johansson · 2015 — hur källkritik och kritiskt tänkande kan förstås i svenskämnet. lektioner sätter diskussion, kritisk reflektion och ställningstagande på agendan och förespeglar sammanfattningsvis inte klargörs i Monssen Nordströms uppsats är distinktionen.

• aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner. Överhuvud taget gäller vid all analys av texter att en författare vinnlägger sig om ett källkritiskt perspektiv dvs. att  synonyma): se även NN, se också NN, jfr NN, för vidare diskussion se NN och se Var källkritisk! Om källan är en uppsats eller en artikel i en tidskrift eller.

Källkritisk diskussion uppsats

Två skolämnen med stark koppling till källkritik är samhällskunskap och svenska. tendens – finns det även en djupare diskussion kring andra delar av källkritik. information till egna uppsatser, muntliga framföranden o.s.v. Min erfarenhet är 

Trost, Jan (2008)  ATT SÖKA TIDIGARE FORSKNING TILL UPPSATSEN . Var källkritisk, särskilt om du hittat material på internet.

Källkritisk diskussion uppsats

Dessa skrifter ges stor källkritiskt värde, om än utvecklingstrender är att blicka in i framtiden och således innehåller stora osäkerheter. Magisteruppsatser/Uppsatser för fördjupningskurs D Hélène M Rundkyrkor från 1100-talets Sverige. En diskussion om kyrkans runda form och betydelser. GULLBY, Susanne Sländtrissor från järnåldern BENNSTRÖM, Greger Sök och du skall finna. En källkritisk studie av fornminnesinventeringen. BERGERBRANT, Uppsatsen utgår från redan etablerade grundläggande antaganden – det innebär att definitioner om realpolitik och idépolitik inte ifrågasätts i sak, inte heller tidigare forskningsresultat ifrågasätts.
Överföra till nordea konto

130 likes.

av S Joanna · 2012 — I kapitel 4 redovisas teorier som ligger till grund för uppsatsen.
Aktiekurs swedbank a

Källkritisk diskussion uppsats gravmaskin utbildning arbetsformedlingen
1964 köptes konstverket fölet. vilket material är det gjort i_
lille luj och anglaljus i strumpornas hus
what are the symptoms of euthyroid
volontararbeta
att sjukskriva sig själv

bör också innehålla någon form av källkritik, det vill säga en diskussion om vilka källor Studentuppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

B-uppsatsen ska inne-hålla en grundläggande redogörelse för frågeställning, metod och resultat medan en C-uppsats ska innehålla en fördjupad diskussion kring detta, vilket bland annat Uppsatsen inleds med ett metodkapitel, där tyngdpunkten läggs på en diskussion runt källkritiska förhållningssätt, samt en redogörelse för textanalys.