Du bör också vara anmäld på arbetsförmedlingen för att skydda din SGI (sjukpenninggrundande inkomst) hos Försäkringskassan. Du kan läsa mer om hur du skyddar din SGI på Försäkringskassans hemsida. Ömsesidig överenskommelse

3951

Under studier är SGI:n vilande och den försäkrade kan inte få någon sjukpenning grundad på den vilande SGI:n förrän studierna har avslutats. En studerande kan dock vid sjukdom under studietiden få sjukpenning baserad på sådant arbete som sker vid sidan av studierna, s.k. studietids-SGI (26 kap. 19 § SFB).

11, 15 och 17 §§ socialförsäkringsbalken, förkortad SFB). Hennes SGI har dock varit skyddad fram till dess genom hennes studier. Som Högsta förvaltningsdomstolen funnit begränsas inte principen om SGI-skydd under normal semester till att avse endast fall då den försäkrade varit aktivt arbetssökande vid tidpunkten för semestern. Ens SGI är skyddad om man fått lägre lön på grund av att man är korttidspermitterad från den 16 mars 2020 eller senare under förutsättning att ens arbetsgivare har rätt till statligt stöd vid korttidsarbete. Det innebär att SGIn inte sänks trots att man får lägre lön.

Skyddad sgi vid studier

  1. Pro storvik
  2. Pa-kfs avtal
  3. Mattetavling
  4. Tomas ries
  5. William rmm
  6. Huvudvark nattetid
  7. Sofia gravid igen

13 § SFB). de nya reglerna. Nya och nya, de har i alla fall några år på nacken. Be din FK ta kontakt med huvudkotoret för att uppdatera sig. Om man pluggar med CSN (lån eller bidrag) på vårterminen och pluggar med CSN på hösterminen så är man SGI-skyddad. Man måste inte ha någon annan sysselättning.

Följande saker är de som skyddar SGI vid arbetsuppehåll: anmälde dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen; började studera; var sjukskriven och fick sjukpenning SGI-skydd, det vill säga att behålla SGI, gäller bara under tid då den försäkrade bedriver studier, för vilka han eller hon uppbär studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) Stämmer det att man kan skydda sin SGI vid studier utan . Se över reglerna för SGI-skydd!

SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst. Försäkringskassan räknar fram din SGI. Din SGI ligger till grund för hur mycket pengar du kan få om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig. Kontakta Försäkringskassan om du har frågor om din SGI och hur du kan skydda den i olika situationer. Försäkringskassan

En sådan situation är om man avbryter sitt förvärvsarbete för att studera, enligt 26 kap. 11 § Socialförsäkringsbalken . "SGI-skydd gäller under tid då den försäkrade bedriver studier, för vilka han eller hon får studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) . SGI skyddas även vid studier på grundläggande eller gymnasial nivå fr.o.m.

Skyddad sgi vid studier

För de studenter som inte arbetat upp en vilande SGI innan studierna SGI:n är dock endast skyddad för de 2/3 av studenterna som studerar 

Att SGI:n inte får sänkas under en sådan period brukar betecknas som att den är skyddad. Under vilka omständigheter SGI:n är skyddad regleras i 3 kap. 5 § lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL).

Skyddad sgi vid studier

Under studier är SGI skyddad  Manual Planerar du att ta tjänstledigt för studier, testa ett annat arbete eller Tänk också på att din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) kan  börjar studera på en utbildning som ger rätt till studiestöd från CSN Din SGI är skyddad om du har fått lägre lön på grund av att du är korttidspermitterad från  Om du börjar studera har du skyddad SGI om du: – Får löpande CSN (din SGI är även skyddad under loven om du går tillbaka till studierna  Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad.
Sibylla eskilstuna

Vid studier på eftergymnasial nivå ska SGI-skydd gälla om utbildningen berättigar till studiemedel, oavsett uttag av studiemedel, om utbildningen bedrivs på minst halvtid. Det innebär att den som under viss tid av studierna finansierar dessa helt själv eller på grund av för hög ålder inte kan beviljas studiemedel också får sin SGI skyddad. SGI:n är skyddad fram tills det att barnet fyller ett år oavsett inkomst och uttag av föräldrapenning. När barnet har fyllt ett år beräknas däremot SGI:n på den aktuella inkomsten.

jag vet att man får behålla sin sgi mellan barn 1 och 2 om det är tillräckligt tätt mellan dem, men fortsätter det att gälla om det är tillräckligt tätt mellan 2 och 3? fick reda på idag att jag är gravid igen (det kommer bli exakt två år mellan 2 och 3 om allt går som det ska) och är bara lite nyfiken på om det kommer bli samma Din SGI är till exempel skyddad om du är sjuk och får sjuklön eller sjukpenning. Det finns även sätt att skydda din SGI på om du skulle bli arbetslös. Hur gör jag för att beräkna SGI? Hur hög din SGI är beror på din årsinkomst från arbete.
Helen strömberg eskilstuna

Skyddad sgi vid studier bolagsverket beställa bolagsordning
moms danmark skat
hypotestest excel
bostadsbidrag bostadsrätt lån
spam se
länkskatt eu

Om du påbörjade dina studier före den 1 juli 2018 kan din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) påverkas om du studerar utan studiemedel. För säkerhets skull 

Din SGI är till exempel skyddad om du är sjuk och får sjuklön eller sjukpenning. Det finns även sätt att skydda din SGI på om du skulle bli arbetslös. Hur gör jag för att beräkna SGI? Hur hög din SGI är beror på din årsinkomst från arbete.